ŞİRKET BİLGİLERİ

Ünvanı: Startv Medya Hizmetleri A.Ş.

Logo/Çağrı İşareti: Kral POP Radyo

Yayın Ortamı: Uydu ortamı, karasal ortam, kablo radyo

Lisans Tipi: U-RD / R1, K-RD Çok İl

Yayın Türü: Tematik(Müzik-Eğlence)

Yazışma Adresi: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak- İstanbul

Telefon ve Faks: 0212 335 00 00 - 0212 335 00 88

İnternet Adresi: www.kralpop.com.tr

E-posta Adresi: info@kralpop.com.tr

KEP Adresi: startvmedyahizmetleri@hs03.kep.tr


SORUMLU MÜDÜRLER

Adı-Soyadı:
Zafer İLİK (Radyo Yayınları ve Programlarından Sorumlu Müdür)
Levent USLU (Radyo Teknik Yayınlarından Sorumlu Müdür)

İletişim Bilgileri: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul

Posta Adresi: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul

Telefon ve Faks: 0212 335 00 00 - 0212 335 00 88

E-posta Adresi: sorumlumudur@kralpop.com.tr


İZLEYİCİ TEMSİLCİSİ

Adı-Soyadı: Arzu HAKSUN GÜVENİLİR

İletişim Bilgileri: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul

Posta Adresi: Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul

E-posta Adresi: izleyicitemsilcisi@kralpop.com.tr